GBA en/of KVK gegevens

Op grond van de Verordening KBvG (Koninklijke Beroepsgroep voor Gerechtsdeurwaarders) en daarbij behorend Reglement KBvG Normen voor kwaliteit, dienen wij bij het betekenen van een exploot over GBA en/of KVK gegevens te beschikken welke niet ouder zijn dan twee weken....

Gewijzigde incassoprocedure

De Rechtbank Limburg heeft naar aanleiding van het rapport BGK (buitengerechtelijke kosten) -integraal 2013 besloten de aanbevelingen die in dat rapport worden gedaan op te volgen (Brief rechtbank BGK ). Hetgeen een verandering in de incassoprocedure tot gevolg heeft....