Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, dit zijn dagen waarop de gerechtsdeurwaarder geen exploten mag uitbrengen.

De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en het Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag  in 2021 zijn:
• 01 januari 2021
• 02 april 2021 (Goede Vrijdag)
• 05 april 2021 (Paasmaandag)
• 27 april 2021 (Koningsdag)
• 05 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
• 13 mei 2021 (Hemelvaart)
• 14 mei 2021 (dag na Hemelvaart)
• 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)
Aangezien wij op deze dagen geen exploten mogen uitreiken verzoeken wij u om hiermee rekening te houden bij het aanleveren van uw opdracht.