Het incassotraject

 

Het incassotraject kent meerdere fasen:

het minnelijke traject, het gerechtelijke traject, executie van het vonnis.

Minnelijke traject

In het minnelijke traject schrijven wij uw schuldenaar voor het openstaande bedrag aan en worden gegevens geverifieerd. Voor consumentenvorderingen dienen wij, tenzij u dat zelf al heeft gedaan, één aanmaning te sturen met een betalingstermijn van 14 dagen waarna tevens de in de wet vastgestelde incassokosten verschuldigd zullen zijn. Na het verstrijken van de betalingstermijn schrijven wij de schuldenaar nog éénmaal aan voor het openstaande bedrag inclusief incassokosten. Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken die u met uw schuldenaar in uw uw algemene voorwaarden heeft gemaakt. Zijn die er niet zullen wij bovenvermelde wettelijke regeling moeten volgen;

Gerechtelijke traject

Wordt er niet betaald in het minnelijke traject starten wij, nadat wij overleg met u hebben gehad omtrent het kostenrisico en verhaalsmogelijkheden, een gerechtelijke procedure. Procedures bij de kantonrechter (vorderingen tot € 25.000,-  en alle huur- en arbeidsvorderingen) behandelen wij in zijn geheel: opstellen dagvaarding en processtukken, uitreiken dagvaarding, bijwonen van zittingen.

Executie van het vonnis

Na verkrijging van een toewijzend vonnis kan de deurwaarder, nadat hij het vonnis aan de schuldenaar heeft betekend en betaling is uitgebleven, executiemaatregelen nemen. Om uw vordering te verhalen kan er beslag gelegd worden onder de werkgever/uitkerende instantie of derden waar de schuldenaar nog een tegoed heeft, op banktegoeden en of roerende/onroerende zaken.

Advocaten Login

Nieuws

ADACTIO

Uw gezaghebbende partner in financiële kwesties

Bij de specialisten van Adactio ontmoet u collega-ondernemers die weten wat slagvaardig zakendoen inhoudt. Tegelijk zijn het gezaghebbende dienstverleners, uitgerust met wettelijke bevoegdheden. Deze combinatie staat garant voor een doelgerichte aanpak, mét succesvol resultaat.

Adactio Gerechtsdeurwaarders

& Incasso

Bezoekadres
Mucherveldstraat 4
6461 XM Kerkrade

Postadres
Postbus 181
6460 AD Kerkrade

Tel:  045 - 545 32 52
adactio@adactio.net

10 + 1 =