U heeft een aanmaning ontvangen

Indien U van ons een aanmaningsbrief heeft ontvangen kunt u het in de brief vermelde bedrag aan ons betalen door overmaking op ons rekeningnummer of door contante betaling op kantoor. Na ontvangst van de betaling sluiten wij ons dossier en voorkomt u dat de kosten stijgen.

Kunt u het openstaande bedrag niet in een keer betalen kunt u -mits onze opdrachtgever dat toestaat- een betalingsregeling treffen. Voor een juiste beoordeling van de voorgestelde betalingsregeling maken wij gebruik van een inkomsten- en uitgavenformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld en voorzien van uw inkomstengegevens aan ons geretourneerd/gemaild te worden. De nakoming van de betalingsregeling wordt door ons stipt in de gaten gehouden. Indien u in gebreke blijft bij de nakoming, vervalt de regeling en is de gehele vordering direct opeisbaar.

Bent u het niet eens met de vordering dient u uw verweer voorzien van al het mogelijk bewijs ons te laten toekomen. Wij zullen dit aan onze opdrachtgever voorleggen. Aan de hand van uw verweer en de reactie van onze opdrachtgever hierop zal bekeken worden of er nog tot een oplossing gekomen kan worden. Is dit niet mogelijk zullen wij de zaak aan de rechter moeten voorleggen. De kosten komen doorgaans voor rekening van de partij die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld.

Indien U niet betaalt of reageert naar aanleiding van onze brief zullen wij op verzoek van onze opdrachtgever tot dagvaarding overgaan.

Advocaten Login

Nieuws

ADACTIO

Uw gezaghebbende partner in financiële kwesties

Bij de specialisten van Adactio ontmoet u collega-ondernemers die weten wat slagvaardig zakendoen inhoudt. Tegelijk zijn het gezaghebbende dienstverleners, uitgerust met wettelijke bevoegdheden. Deze combinatie staat garant voor een doelgerichte aanpak, mét succesvol resultaat.

Adactio Gerechtsdeurwaarders

& Incasso

Bezoekadres
Mucherveldstraat 4
6461 XM Kerkrade

Postadres
Postbus 181
6460 AD Kerkrade

Tel:  045 - 545 32 52
adactio@adactio.net

2 + 6 =