Goede Vrijdag en Pasen

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is ons kantoor vrijdag 2 april 2021 en maandag 5 april 2021 gesloten. Vanaf dinsdag 6 april 2021 zijn wij weer tijdens de gebruikelijke tijden telefonische en per email bereikbaar. Voor iedereen fijne Paasdagen in goede...

Explootvrije dagen 2021

Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, dit zijn dagen waarop de gerechtsdeurwaarder geen exploten mag uitbrengen. De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en het Besluit gelijkstelling met...

Openingstijden feestdagen

In verband met de kerstdagen is ons kantoor vanaf donderdag 24 december 2020 12.00 uur gesloten. Vanaf maandag 28 december 2020 zijn wij weer tijdens de gebruikelijk kantooruren bereikbaar. Rondom de jaarwisseling is ons kantoor vanaf donderdag 31 december 2020 12.00...

Goede Vrijdag en Pasen

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is ons kantoor vrijdag 10 april 2020 en maandag 13 april 2020 gesloten. Vanaf dinsdag 14 april 2020 zijn wij weer tijdens de gebruikelijke tijden telefonische en per email bereikbaar. In verband met het Coronavirus Covid-19 blijft...

Gesloten ivm Hemelvaart

In verband met Hemelvaart is ons kantoor donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 gesloten. Vanaf maandag 3 juni 2019 zijn wij weer tijdens de gebruikelijke kantoortijden bereikbaar.