Explootvrije dagen 2018

In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en Koninklijk Besluit in 2018 zijn:

  • 30 maart 2018 (Goede vrijdag);
  • 1 en 2 april 2018 (1e en 2e Paasdag);
  • 27 april 2018 (Koningsdag);
  • 5 mei 2018 (Bevrijdingsdag);
  • 10 en 11 mei 2018 (Hemelvaart en brugdag);
  • 20 en 21 mei 2018 (1e en 2e Pinksterdag);

Op deze dagen mogen wij geen exploten uitreiken. Wij verzoeken u vriendelijk om hier – voor zover mogelijk – rekening mee te houden bij het aanleveren van uw opdrachten.