Explootvrije dagen

Conform artikel 64 lid 2 Rv mag een deurwaarder geen exploot doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks enkele dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag. De explootvrije dagen conform de ATW (Algemene Termijnenwet) en Koninklijk Besluit voor 2017 zijn:

  • 14 april 2017, Goede Vrijdag
  • 17 april 2017, Paasmaandag
  • 27 april 2017, Koningsdag
  • 28 april 2017, dag na Koningsdag
  • 5 mei 2017, bevrijdingsdag
  • 25 mei 2017, Hemelvaart
  • 26 mei 2017, dag na Hemelvaart
  • 5 juni 2017, tweede Pinksterdag

Op deze dagen mogen wij derhalve geen exploten uitreiken. Wij verzoeken u hier  rekening mee te houden bij het aanleveren van uw opdrachten.