Geachte relatie,

Bij deze deel ik u mede dat het kantoor te Heerlen aan de Sint Franciscusweg 36 per 1 april 2015 gesloten is en dat alle werkzaamheden vanaf die datum plaatsvinden vanuit de vestiging te Kerkrade aan de Mucherveldstraat 4.

Bovenstaande is een gevolg van mijn wijziging van standplaats als gerechtsdeurwaarder per 1 april 2015 van Heerlen naar Kerkrade en het op korte termijn definitief defungeren/eervol ontslag van gerechtsdeurwaarder S.M.J. Quaedvlieg.

Uiteraard heeft deze wijziging geen invloed op de lopende zaken en voor de werkzaamheden die mijn kantoor voor u kan verrichten noch voor het ambtsgebied waarbinnen wij onze werkzaamheden verrichten, gezien de landelijke bevoegdheid die de gerechtsdeurwaarder geniet.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

mr. W.V.J.M. Bonnie

gerechtsdeurwaarder

namens Adactio Gerechtsdeurwaarders