Lijst Persoonsgegevens

Lijst met persoonsgegevens die we verwerken

  • Naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, telefoonnummer, faxnummer, email-adres
  • Burgerservicenummer
  • Gegevens over inkomen, bezittingen en schulden
  • Andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens