Beslagvrije voet berekenen

Als de gerechtsdeurwaarder beslag op uw inkomen heeft gelegd dient er rekening gehouden te worden met de norm waar alle inwoners in Nederland recht op hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voldoen: de beslagvrije voet.

De berekening van de beslagvrije is neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 475d). De beslagvrije voet geldt voor beslag op periodieke inkomsten zoals loon, uitkeringen, pensioenen enz. De basishoogte is rechtstreeks gekoppeld aan de normen in Wet Werk en Bijstand. Er dient echter onderscheid gemaakt te worden naar leefsituatie (gehuwd/ alleenstaand of alleenstaande ouder) en leeftijd (jonger of ouder dan 21 of 65 jaar). Tevens kan de beslagvrije voet verhoogd worden met (een gedeelte van) de woonlasten en zorgverzekering.

Op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
(KBvG) vindt u een rekenmodule waarmee u de beslagvrije voet bij beslaglegging kunt berekenen.