Berekening incassokosten

Op 1 juli 2012 is de nieuwe wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. In deze wet is onder andere bepaald dat de buitengerechtelijke incassokosten als een vastgesteld percentage van het verschuldigde bedrag worden berekend. Deze wet heeft voornamelijk tot doel om de consument te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Deze wet geldt alléén voor vorderingen die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Voor oudere vorderingen blijft het oude regime van toepassing. Bovendien is deze wet uitsluitend van toepassing op verbintenissen die gebaseerd zijn op een overeenkomst.

De wetgeving is van toepassing op consumenten. Voor bedrijven geldt het wetsvoorstel als regelend recht. Partijen mogen andere afspraken maken middels de Algemene Voorwaarden of  afspraken kunnen worden vastgelegd in (koop)overeenkomsten.

De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, door middel van een staffel. Het minimum bedrag dat aan incassokosten mag worden gebracht bedraagt  € 40,00, het maximum € 6.775,00.

De volgende incassokosten mogen aan de debiteur in rekening worden gebracht:

 

Hoofdsom
Percentage
incassokosten
(exl BTW)
Over de eerste € 2.500, – 15% Minimum € 40,- (ex BTW)
Over de volgende € 2.500, – 10%
Over de volgende € 5.000, – 5%
Over de volgende € 190.000, – 1%
Alles boven de € 200.000, – 0,5% Maximaal € 6.775,00