Aanleveren opdracht

U kunt ons uw opdracht per mail, fax of post toezenden.

Graag ontvangen wij van u de volgende stukken bij uw incasso opdracht:

  • overeenkomst/offerte
  • factuur
  • aanmaningen/herinneringen die u reeds heeft gestuurd
  • correspondentie die u reeds heeft gevoerd met de schuldenaar
  • algemene voorwaarden (indien van toepassing)